- Reklama -magazín

Ako darovať svojim blízkym dom a ako vytvoriť darovaciu zmluvu tak, aby obsahovala všetko potrebné?

Mohlo by Vás zajímat

info@press-media.cz
info@press-media.cz
info@press-media.cz

Darovacia zmluva na dom, byt, pozemok, nehnuteľnosť je na rozdiel od darovania rôznych hmotných vecí – kde stačí aj ústna dohoda – vyžadovaná v písomnej forme. Ide o zmluvu, vďaka ktorej je možné preniesť zmenu vlastníka z jednej osoby na inú.

Ako túto zmenu spraviť v súlade so zákonom?

Ako sme už spomínali, pri darovaní hnuteľných vecí – ako je napríklad auto – sa nevyžaduje písomná darovacia zmluva.

Stačí, ak je toto darovanie založené na ústnej dohode. Je to tak síce pohodlnejšie, nie sú k tomu potrebné žiadne byrokratické úkony, avšak samozrejme to so sebou zahŕňa aj určité riziko.

Už z princípu iba ústnej dohody je samozrejme jasné, že v prípade potenciálneho budúceho sporu, môžu nastať vážne problémy. Pretože túto ústnu dohodu nemáme moc ako dokázať.

Takže ak by sa napríklad darca v budúcnosti dožadoval vrátenia daru darovaného na základe ústnej dohody, nemuselo by to prebiehať najjednoduchšie.

Čo musí obsahovať písomná darovacia zmluva na nehnuteľnosť?

Ak ide o darovanie nehnuteľnosti, tak darovacia zmluva musí byť jednoznačne písomná.

Potrebné je takisto jasné označenie zmluvných strán. Je treba jasne definovať kto je darca a kto obdarovaný (je potrebné uviesť všetky osobné údaje, rodné číslo, bydlisko).

Pozor si treba dať ak ide o dedičstvo a dedičské právo  – niekedy ľudia chcú darovať nehnuteľnosť s tým, že darovacia zmluva začne platiť až po ich smrti – to však ale nie je možné, pretože takáto darovacia zmluva by nebola podľa zákona platná.

Potrebné je jasné označenie daru a písomne presne špecifikovať, čo tento dar obsahuje, čo presne sa daruje (presné označenie katastrálneho územia, poloha, číslo parcely, výmery, súpisné číslo, číslo poschodia…).

Vhodné je priložiť do prílohy zmluvy aj vyhlásenie správcu bytu (ak sa daruje byť), že darca nemá žiadne nedoplatky spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a ani vo fonde opráv a údržby.

Pozor na všetky potrebné body!

Naozaj si treba dať pri tvorbe zmluvy záležať, pretože ak by náhodou niektorá z náležitostí chýbala a nebola by splnená, v tom prípade by celá darovacia zmluva mohla byť vyhlásená za neplatnú – v podstate ako keby nebola vôbec ani uzatvorená.

Dobré je takisto uviesť aj iné dôležité náležitosti – lehotu určenú na odovzdanie nehnuteľnosti, uvedenie stavu meračov energií a takisto aj prehlásenie darcu, že obdarovaný môže s nehnuteľnosťou voľne nakladať a že na nehnuteľnosť nie je uvalené žiadne bremeno.

Pomoc od advokáta?

Ak chceme mať úplnú istotu, že naša zmluva je správna, môžeme si ju nechať vypracovať od skúseného advokáta, alebo využiť nejaké centrum právnej pomoci.

LivingHome on Facebook

Nejnovější příběhy