- Reklama -magazín

Cenové mapy realit versus realita

Mohlo by Vás zajímat

Pokud chcete prodat nemovitost, možná jste se na internetu setkali s nabídkou cenové mapy. Ta by vám měla teoreticky prozradit, za jakou částku je možné nemovitost ve vašem regionu prodat. Dá se však na tento (většinou placený) nástroj skutečně spolehnout?

Co jsou cenové mapy realit

Cenová mapa realit je soubor dat o cenách nemovitostí v regionu a jejich vývoji v čase. V určitých případech může jít o šikovný nástroj. Pokud se však snažíte prodat nemovitost s co nejvyšším ziskem a chcete cenovou mapu použít jako odrazový bod pro určení ceny, můžete se nepříjemně spálit.

Cenové mapy realit totiž ve většině případů uvádí pouze průměrnou cenu v regionu, která však nezahrnuje žádné důležité detaily, jako je například velikost a stav nemovitosti, které výslednou cenu ovlivňují mnohem více než samotná lokalita.

Jaké existují typy cenových map?

Cenové mapy mohou čerpat svá data z různých zdrojů. Nejspolehlivějšími jsou cenové mapy podle katastru nemovitostí, které data čerpají přímo z cen uvedených v kupních smlouvách, které jsou zapsané právě na katastru. Stejně jako ostatní zdroje, ani tyto cenové mapy však nepočítají s věcmi jako je stav nemovitosti nebo další faktory – například zda je na ní zapsané věcné břemeno apod.

Druhým poměrně spolehlivým zdrojem jsou cenové mapy podle inzerovaných cen. Jejich největší problém spočívá v tom, že inzerované ceny bývají jen ve velmi výjimečných případech cenami finálními. Ty se mohou ve výsledku lišit i o více než deset procent.

Cenové mapy nemovitostí na základě regionu jsou pro většinu lidí vyloženě zbytečné. Jediné, co prozradí je, jaká lokalita je v daném množství momentálně nejdražší. Jinak se jedná skutečně o průměr, který nezohledňuje naprosto žádné důležité informace.

Jak spolehlivě určit cenu vaší nemovitosti?

Pokud chcete nemovitost prodat s co nejvyšším ziskem, nejlepší způsob je obrátit se na zavedenou realitní kancelář.  Její makléři mají zkušenost nejen s odhadem cen, ale také s jejím navýšením pomocí marketingu, homestagingu apod. Nejenže tak zjistíte, jaká je skutečná cena konkrétně vaší nemovitosti, ale ještě ji ve spolupráci se zkušeným makléřem zvládnete navýšit.

LivingHome on Facebook

Nejnovější příběhy