- Reklama -magazín

Lakování automobilů

Mohlo by Vás zajímat

Poškozený lak rozhodně není dobrou vizitkou řidiče a dokáže zkazit dobrý dojem i z auta, které je jinak v perfektním stavu. Menší defekty se dají odstranit i svépomocí, s těmi většími už je většinou potřeba zajít za odborníkem, využít služeb autolakovny a nanést na poškozené místo nový lak.

Napřed je třeba správně připravit lakovanou plochu

Než je možné karoserii znovu nalakovat, je nutné se zbavit všech nečistot. Kdyby tam nějaké smítko zbylo, mohlo by to zapříčinit vznik nerovnoměrného povrchu laku, což by nevypadalo moc dobře. Spolu s důkladným očištěním karoserie vozu je zapotřebí si ohlídat také její důsledné odmaštění pomocí odmašťovačů, aby nově nanášený lak dobře přilnul. Pokud se lakují díly, které byly nějak poškozeny, je potřeba si zajistit jejich opravu, vyrovnat případné rýhy a defekty tak, aby díl měl stejný tvar jako nepoškozený originál. Tyto opravy se provádí za pomoci nanesení speciálního tmelu na riziková místa tak, aby tmel zaplnil rýhy a vytvořil jednolitou plochu bez vad jako perfektní podklad pro nanesení nového laku.

A můžeme jít lakovat 

Aby autolak přinesl kýžený bezchybný výsledek, je nutné na důkladně očištěnou a odmaštěnou plochu nanést nejprve základovou barvu. Základový nátěr připraví lakovanou plochu a usnadní následující průběh lakování. Mnohdy jsou do základové barvy přidávány další látky, které mají lakovanou plochu ochránit před korozí. Další fází je samotné lakování, které je v principu jednoduché, musí však splňovat několik základních pravidel. Pro zajištění úspěšného lakování je potřeba zajistit rovnoměrné rozložení laku v dostatečné, nikoliv však nadměrné vrstvě a zajistit, aby po dobu usychání laku nemohly na ošetřovanou plochu napadat jakékoliv nečistoty.

Prvotřídní výsledek z autolakovny

Vzhledem k podmínkám uvedeným v předcházejícím odstavci se mnohdy lakování svépomocí v domácím prostředí nesetkává s ideálními výsledky. Je proto mnohem lepší se obrátit na profesionály, kteří mají s lakováním automobilů bohaté zkušenosti a odpovídající technické zázemí. Aby byl zajištěn hladký průběh celého procesu, najdete v autolakovnách lakovací kabiny. Lakovací kabiny mají zajištěno odsávání, díky kterému zamezí možnosti napadání nečistot do usychající vrstvy laku a tak tedy i znehodnocení celého procesu.

LivingHome on Facebook

Nejnovější příběhy