- Reklama -magazín

Zábory stavební firmy mnohdy podceňují

Mohlo by Vás zajímat

info@press-media.cz
info@press-media.cz
info@press-media.cz

Existuje jednoduchá šablona. Stavební firma podá nabídku na stavební práce na základě poptávky od investora. Investor spěchá a vybídne stavební firmu k okamžitému zahájení prací. Ta zahájí a najednou zjistí, že pracovní prostor je velmi stísněný, stavební práce se odvíjí v husté městské zástavbě, chodník je úzký, všude parkují vozidla. Před stavební firmou stojí základní otázky. Jak dostaneme materiál na stavbu? Jak odvezeme stavební suť? Jak opravíme fasádu? Většina firem umí tyto otázky řešit po technické stránce, ale řada z nich podceňuje to, že základním řešením jsou stavební zábory, že stavební zábory něco stojí a nelze je vyřídit ze dne na den. Vše potřebné Vám poradí na zabory.cz, v případě zájmu navrhnou nejlepší řešení a vyřídí potřebné formality na úřadech.

Jak členíme stavební zábory

Stavební zábory je možno členit podle několika hledisek. Můžeme je dělit dle mobility, dle časového hlediska, dle místa umístění nebo dle zásahu do konstrukce povrchu komunikace, atd. Každý typ stavebního záboru má svoje specifika a vyžaduje trochu odlišný přístup k jeho řešení.

Stavební zábory dle mobility

Mobilní zábory jsou takové, jejichž používáním se mění jejich poloha. Patří mezi ně stavební zábory pro kontejnery pro odvoz suti nebo návoz stavebního materiálu, mobilní jeřáby pro manipulaci s nadměrnými břemeny nebo různé přenosné stavební zábory představující například pracovní plochu pro horolezce, kteří čistí nebo opravují fasádu.

Stavební zábory dle časového hlediska

Členění záborů dle časového hlediska je zásadní na území hl.m. Prahy v momentě jeho projednávání se správcem komunikací TSK a.s. Zábory nad 30 dnů jsou vyvěšovány na vývěsku po dobu 14 dnů. Když k tomu ještě připočteme nutné manipulační úkony, počítejme u těchto stavebních záborů, že uzavření smlouvy o pronájmu stavebního záboru se nám prodlouží o 3 týdny.

Stavební zábory dle místa umístění

Pokud se pohybujeme ve stísněných prostorech na území Prahy, tak stavební zábory mohou být umístěny na chodníku nebo na silnici. Na silnici stavební zábor musíme řešit v kontextu s provozem dopravních prostředků, zejména průjezdní profily vozidel nebo jejich parkování. Na chodníku naopak řešíme průchody pro chodce nebo přímo uzavření chodníků a následné převedení chodců na druhou stranu ulice. V této souvislosti pracujeme s osazováním jak svislého, tak i vodorovného dopravního značení, které je třeba navíc i projednat s Policií. Podkladem pro toto jednání bývá tzv. dopravně inženýrské opatření.

Stavební zábory dle zásahu do konstrukce povrchu komunikace

Stavební zábory, kdy zasahujeme do konstrukce povrchu komunikace, zjednodušeně nazýváme jako výkopové povolení. Jedná se o nejsložitější proces v rámci stavebních záborů a v těchto případech doporučujeme obrátit se na specialisty na www.zabory.cz.  Většinou se jedná o položení přípojek inženýrských sítí a jejich napojení na veřejné řady vodovodů, kanalizací, plynovodů, apod. Můžeme však také provádět dodatečnou hydroizolaci objektu nebo i zateplení objektu, kdy zateplit objekt musíme i dle příslušné stavební normy pod úrovní terénu. Toto vše jsou zásahy do veřejných komunikačních ploch, kde vlastníkem v případě Prahy je většinou Magistrát hlavního města Prahy. Z toho tedy vyplývá i nutnost uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene při ukládání sítí do komunikací. Dále je třeba v rámci vlastních výkopových prací jednat se všemi dotčenými organizacemi, jichž se výkop dotýká. Jedná se především o kanalizace, vodovody, plynovody, kabely, apod. Další činností navíc je i předání geodetického zaměření ukládané přípojky a stavební dokončení povrchu zpevněných ploch dle standardů TSK a.s.

LivingHome on Facebook

Nejnovější příběhy