- Reklama -magazín

Ani při přepisování nemovitosti nemusíte být na právní záležitosti sami

Mohlo by Vás zajímat

Právo a zákony jsou psány specifickým jazykem. Proto je pro „běžného člověka“ někdy velmi obtížné se ve všech těch předpisech nějak zorientovat a pochopit, co se po něm vlastně chce a jak má daný problém vyřešit. Nemusíte se s tím ale potýkat sami. Nejen na internetu najdete mnoho způsobů, jak si právní úkony ulehčit.

Jak se liší kupní a darovací smlouva?

Při převodu nemovitosti se dá využít kupní smlouva na nemovitost i darovací smlouva. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že nemovitost prodá kupujícímu a umožní mu k ní získat vlastnické právo. Kupující se zase zavazuje nemovitost převzít a zaplatit za ni prodávajícímu její kupní cenu. Oproti tomu darovací smlouvou dárce bezplatně nemovitost přenechává obdarovanému. Vzhledem k tomuto rozdílu mezi kupní a darovací smlouvou je tedy jakousi zavedenou praxí, že se darovací smlouva využívá v případě převádění nemovitosti na členy rodiny.

Najděte si vzorovou smlouvu

Než budete s někým sepisovat smlouvu, najděte si, co vše obvykle daný druh smlouvy obsahuje, ať na nic důležitého nezapomenete. Využijte vzorové smlouvy týkající se nejčastěji vyřizovaných situací, sepsané právníky specializovanými na danou oblast. Vzorové smlouvy jsou aktuální, zpracované podle nejnovějších platných právních předpisů a obsahují všechna vhodní ustanovení. Součástí jsou i instrukce k vyplnění, takže je hravě dokážete sepsat sami. V případě potřeby si můžete domluvit konzultaci s advokátem a přesné znění smlouvy formulovat s jeho pomocí. Nejčastějšími typy smluv, se kterými se pravděpodobně v průběhu svého života setkáte i vy, jsou následující: kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, uznání dluhu, nájemní smlouva a pracovní smlouva.

Právní pomoc

Pokud půjde o nějakou komplikovanější situaci než základní sepsání jednoduché smlouvy, je riziko, že přehlédnete nějakou drobnost, která vám v budoucnu může znepříjemnit život, relativně vysoké. Proto zvažte, zda pro vás nebude mnohem výhodnější využít služeb právních specialistů. I když budete za jejich pomoc platit, uvědomte si, že díky tomu nebudete muset mít starosti, zda jste něco nepřehlédli nebo neudělali špatně. A to za klidný spánek přeci stojí, ne?

LivingHome on Facebook

Nejnovější příběhy