- Reklama -magazín

Jak ušetřit při pořizování tepelného čerpadla

Mohlo by Vás zajímat

Dlouhé a chladné zimní večery se již pomalu blíží, proto pokud máte v plánu využít letošní podzim na výměnu vytápění, je na čase se do toho pustit. I letos vám s tím může pomoci dotační program Nová zelená úsporám. Na co všechno se vztahuje a jak se o dotaci přihlásit?

Nová zelená úsporám 2020

Dotační program Zelená úsporám vznikl pod Státním fondem životního prostředí už v roce 2009 a trval do roku 2012. Umožňuje získat speciální dotace na energetické úspory, zvláště na ty, které jsou ekologicky šetrnější. Byl tak oblíbený, že od té doby pravidelně dochází k jeho obnovení, tentokrát pod názvem Nová zelená úsporám. Nová zelená úsporám byla obnovena i letos, a to se zaměřením na několik oblastí. Dotace na zateplení domu snižují energetickou náročnost stávajících staveb. Dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností si kladou za cíl předejít energetickému plýtvání, ještě než vůbec vznikne. A poslední oblast cílí na efektivní využití zdrojů energie, kam patří dotace na instalace solárních termických a fotovoltaických systémů, dotace na instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a dotace na výměnu zdrojů tepla. Právě posledně jmenovaná možnost, někdy též nazývaná jako kotlíkové dotace, se týká tepelných čerpadel.

Dotace na tepelná čerpadla

Dotace na tepelná čerpadla zahrnuje všechny druhy tepelných čerpadel, tedy voda-voda, země-voda i vzduch-voda. Jen se u jednotlivých druhů liší maximální finanční příspěvek na jejich pořízení. Vybrat vhodné čerpadlo do vašeho domu vám pomohou odborné firmy, například tepelná čerpadla Tábor. A pokud výměnu tepelného čerpadla spojíte i se zateplením domu, získáte vyšší finanční příspěvek, a to celkem až 100 000 Kč. Pro získání dotace v rámci nové zelené úsporám je potřeba splnit několik podmínek. Musíte být vlastníkem či spoluvlastníkem daného domu stojícího na území ČR po celou dobu vyřizován žádosti. V případě, kdy výměnu tepelného čerpadla nespojíte se zateplením domu, nesmí roční potřeba tepla na vytápění domu překročit 150 kWh/m2 za rok. Před podáním žádosti si nechte zhotovit odborný posudek obsahující projektovou dokumentaci, a energetické hodnocení budovy. Samotnou žádost pak můžete podat online na webových stránkách Nové zelené úsporám. Letošní projekt Nová zelená úsporám probíhá kontinuálně, žádost o finanční příspěvek na nové tepelné čerpadlo si tak můžete podat až do 31. prosince 2021.

LivingHome on Facebook

Nejnovější příběhy