home Reality Nemovitostní fond Rusňákovy DRFG

Nemovitostní fond Rusňákovy DRFG

Nemovitostní fond DRFG byl založen s nemovitostmi v hodnotě 210 milionů korun a během jednoho roku se rozšířil na spravování nemovitostí v hodnotě 963 milionů korun. Tomuto fondu se prostě opravdu daří. Lidé jej také dost podporují svými investicemi. Zakladatel , tak nenabízí jen klasické dluhopisy, ale i investice do nemovitostí, na které si lidé mohou fyzicky sáhnout. To je opravdu hodně láká. Recenze a diskuze nasvědčují, že je nemovitostní fond DRFG stále více v kurzu.

Nové nemovitosti ve fondu DRFG

Fond pořídil polikliniku ve Vyškově, nestátní zdravotnické zařízení s 30 nájemníky ve většině vykonávající lékařské profese. Tímto směrem by se mělo spektrum nemovitostí rozšířit. Ve fondu jsou převážně spravovány retailové nemovitosti. Přibyla i nemovitost na náměstí Svobody 20 v Brně s kancelářskými a retailovými prostory a retailový park v Kyjově s několika nájemníky. Realitní fond asi za rok fungování získal nemovitosti v hodnotě 963 milionů korun. Vlastní kapitál se pohybuje daleko nad 700 miliony korun, z nichž asi 20 % tvoří povinná likvidita. Z toho je tedy 550 milionů zainvestováno v nemovitostech v hodnotě téměř miliardy korun.

Financování nemovitostního fondu

Nemovitostní fond byl založen v Lichtenštejnsku, ale byla do něj významně inkorporováno české právo, aby Česká národní banka umožnila zahraniční fond prodávat na území České republiky i retailovým klientům, nejen kvalifikovaným investorům. Platí maximální 50% úvěrový limit, úvěr poskytuje banka, je k němu zřízeno zástavní právo a vše je transparentně zveřejněno v obchodním rejstříku. Úvěr je uvedený v obchodním rejstříku vždy v první načerpané výši a nezohledňuje průběžné a mimořádné splátky bance. V současné době již není tak velký. Mnohé recenze a diskuze jasně dokazují, že nemovitostní fond  je stále oblíbenější. Při investicích se fond drží zásady: „Investujeme jen do toho, do čeho vidíme“.

LivingHome on Facebook

info@press-media.cz

info@press-media.cz

Napsat komentář