- Reklama -magazín

Nové stanovy SVJ podle nového Občanského zákoníku jsou nezbytností

Mohlo by Vás zajímat

info@press-media.cz
info@press-media.cz
info@press-media.cz

Máte už zpracovány nové stanovy pro SVJ podle nového Občanského zákoníku? Pokud ne, je to velký prohřešek, neboť nový Občanský zákoník nabyl účinnosti již v lednu 2014. Právě tento nový Občanský zákoník mění úpravu společenství vlastníků jednotek. Významné změny se dotkly i stanov SVJ. Proto musí každý správce nemovitosti vypracovat nové stanovy SVJ, a to dokonce formou notářského zápisu. Pokud na to sami v rámci vlastní správy bytového domu nestačíte, měli byste neprodleně svěřit správu domu profesionální správě bytových domů.

Zajistěte si správné fungování fondu oprav

Správa bytů Praha, správa nemovitostí Praha (správa nemovitostí Praha 4, správa nemovitostí Praha 10, správa nemovitostí Praha 3, správa nemovitostí Praha 5, správa nemovitostí Praha 6) vám nové stanovy pro SVJ vypracuje. Stejně tak správa domů a bytů zabezpečí správné fungování fondu oprav, aby měl váš bytový dům možnost bezproblémově platit revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu.

Kompletní asistence a pomoc při zakládání SVJ a bytových družstev

Obraťte se na správu bytů Praha (správu nemovitostí Praha 4, správu nemovitostí Praha 5, správu nemovitostí Praha 6 a další) a zajistěte si tak kompletní asistenci a pomoc při zakládání společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Sprava nemovitosti Praha zajistí veškerou správu bytových domů podle vašich požadavků, prostě na míru. V případě, že se ve vašem bytovém domě nenachází nikdo, kdo by se chtěl ujmout funkce předsedy SVJ, správa nemovitostí Praha převezme za váš dům veškerou odpovědnost a zajistí kompletní vedení vašeho domu.

LivingHome on Facebook

Nejnovější příběhy