home Bydlení, Reality, Služby Potřebujete opravdu pojištění domácnosti?

Potřebujete opravdu pojištění domácnosti?

Jen málokdo nemá žádnou přímou nebo zprostředkovanou zkušenost s nějakou pojistnou událostí, týkající se domácnosti – ať už jde o krádež, vytopení bytu nebo poškození či znehodnocení nábytku nebo spotřebičů. Je to tak běžná věc, že ​​nad ní častokrát jen mávneme rukou. Přesto je v České republice poměrně velká část domácnosti nepojištěná. Pojištění domácnosti je přitom skvělý způsob, jak ochránit svou peněženku před značnými finančními škodami, které mohou doma na majetku vzniknout.

Pojištění domácnosti nebo pojištění nemovitosti?

Jednou z nejčastějších příčin, proč lidé nemají uzavřené pojištění domácnosti, je jeho záměna s pojištěním nemovitosti. Mezi těmito dvěma pojistnými službami je však rozdíl. Nevztahují se na stejný předmět, přestože se vám podle názvu mohou plést.

Pojištění domácnosti se vztahuje na všechny předměty, které tvoří vybavení vaší domácnosti – od nábytku přes dekorace a doplňky až po spotřebiče. V závislosti na konkrétní pojistné smlouvě však součástí pojištění domácnosti mohou být i podlahy, malby nebo tapety. Jako jednoduchá pomůcka se uvádí příklad – pokud byste dům obrátili vzhůru nohama, to, co by se vysypalo, spadá pod pojištění domácnosti. Zbytek je záležitost pojištění nemovitosti. Jelikož se pojištění domácnosti vztahuje na věci, které jsou ve většině případů vaše i v případě, že byt nebo dům nevlastníte, nýbrž jste jen podnájemcem, doporučuje se mít ho uzavřené i v případě, že nejste přímým vlastníkem bytu.

Pojištění domácnosti tedy zmírní finanční následky zejména po takových pojistných událostech, které se přímo dotýkají vybavení – krádež, vytopení bytu nebo jiné poškození nebo zničení spotřebičů.

Pojištění nemovitosti se, jak již vyplynulo z předchozích řádků, vztahuje na samotnou budovu (nebo budovy). Spadají sem i další stavební a konstrukční prvky jako okna, podlahy, radiátory, topení, střecha a podobně. Do základního balíku pojištění nemovitosti patří rizika jako požár, úder blesku, pád letadla, zemětřesení, pád stromů nebo stožárů, sesuv půdy, váha sněhu a jiné.

Nezapomeňte pojištění aktualizovat

Pojištění domácnosti patří mezi pojištění, které si jednou sjednáme a potom na něj celé roky nemyslíme, jen ho pravidelně hradímě. A to je chyba. Hodnota majetku, který doma máme, se totiž v průběhu let mění. Nakupujeme novější, dražší nábytek, spotřebiče, šperky a vybavení. V případě pojistné události byste mohli zůstat nemile zaskočeni nedostatečnou výší pojistného plnění – právě kvůli zastaralé pojistce. Každé tři nebo pět let, popřípadě po velké rekonstrukci nebo změně ve vaší domácnosti neváhejte pojistku aktualizovat.

Je tedy pojištění domácnosti nutné?

Zákonem stanovené je pouze povinné ručení, takže pojištění domácnosti zůstává na vašem uvážení. Zákon je však jedna věc, zdravý rozum druhá. Pojištění domácnosti vás nikdo nemůže nutit uzavřít. Naopak, iniciativu byste měli vzít do vlastních rukou a uzavřít výhodné pojištění domácnosti sami. Je to to nejjistější opatření, které můžete proti škodám ve své domácnosti udělat.

LivingHome on Facebook
  • 2
    Shares

Napsat komentář