home Bydlení, Služby, Stavba Princip ložisek a jejich rozdělení

Princip ložisek a jejich rozdělení

Ložiska slouží k tomu, aby snížila vznikající tření. Umožňují posuvný nebo otáčivý pohyb strojních dílů, což významně prodlužuje životnost daných strojních součástek a zaručuje plynulý pohyb součástek za minimálního hluku. O důležitosti ložisek věděli už Řekové, když je prvně použili v helénismu kolem roku 330 př. n. l. Od té doby prošla průmyslová ložiska velkým vývojem a jejich technologie se zdokonalovala natolik, že jsou dnes nedílnou součástí mnoha strojů.

Princip ložisek

Jednoduchý způsob fungování valivých ložisek vychází z poznatku, že se předmět lépe přemisťuje pomocí principu kola než pouhým třením. Pokud po sobě dva povrchy kloužou, vzniká tření, které pohyb znesnadňuje a zpomaluje. Pomocí ložisek však oba povrchy po sobě prokluzují navzájem a třecí síla se tak významně snižuje. Většinou ložiska tření snižují pomocí hladkých kuliček nebo válečků, které se po sobě převalují. Tyto kuličky a válečky jsou v ložisku umístěny v jakési kovové obruči, jež je drží na místě a vymezuje prostor, ve kterém se mohou kuličky otáčet.

Druhy ložisek

Ložiska se dělí do několika druhů na základě toho, jakému druhu zatížení musí odolávat. Základní dělení je tak na ložiska radiální, které zjednodušují kruhový pohyb, axiální, u nichž jde o tahové zatížení a tedy pohyb do strany a ložiska uzpůsobená na kombinaci obou pohybů. Nejčastějším typem jsou kuličková ložiska, která jsou uzpůsobena pro radiální i axiální pohyb a naleznete je například v in-line bruslích nebo pevných otočných discích. Válečková ložiska již jsou uzpůsobena na větší zatížení, což se skvěle hodí nejen u dopravních pásů. Jehlová ložiska jsou zjednodušeně řečeno válečková ložiska s velmi úzkými válečky, díky čemuž jsou vhodná pro použití i tam, kde je málo místa a je potřeba mít ložiska co nejmenší. Kuželíková a soudečková ložiska jsou potom speciálně uzpůsobena k tomu, aby umožňovala pohyb ve více směrech.

Pokud si nejste jistí, který druh ložisek použít, navštivte nebo kontaktujte velkoobchod s ložisky, kde vám jistě velmi rádi poradí s výběrem i následnou instalací.

LivingHome on Facebook

Napsat komentář