- Reklama -magazín

SEO – význam anglické zkratky

Mohlo by Vás zajímat

SEO je to zkratka tří anglických slov, tedy Search Engine Optimization – doslova tedy optimalizace pro vyhledávače. Search engine je jakýkoliv program, jež umí vyhledávat na internetu, tedy se nejedná jen o vyhledávače, jako je Seznam.cz či Google, nýbrž také Twitter, Facebook, YouTube či Firmy.cz a Najisto.cz. SEO je tedy soubor metod, jež vám mohou zlepšit viditelnost na internetových vyhledávačích (nezáleží na jejich druzích).

A díky těmto metodám se váš web či stránka zobrazí ve výsledcích na vyšších pozicích. Nejstručněji se dá pojem charakterizovat jako optimalizace nalezitelnosti na internetu.

SEO neboli optimalizace

SEO optimalizace je nesmysl… Ne tak docela!

Pokud použijete termín „SEO optimalizace“, je to jako byste řekli CD disk. Opakujete tedy to samé dvakrát za sebou. Je vhodné užívat tedy buď „SEO“ či „optimalizace pro vyhledávače“.

Adekvátním důvodem použití fráze SEO optimalizace je však její vyhledávanost (stalo se z ní klíčové slovo, podle kterého lidé vyhledávají na internetu – i když chybně).

SEO lze aplikovat na vyhledávačích typu:

  • cz
  • Google
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • cz
  • a další jiné vyhledávače

Zlepšete své podnikání

V celé České republice je víc jak milion malých či středních podniků (ekonomických subjektů). V mnoha sférách je konkurence vysoká, a tak on-line nástroje mohou pro ně být velmi užitečné. V dnešní době vyhledává pomocí vyhledávačů podnikatele či jejich produkty většina potenciálních klientů. Využití SEO a tomu, jak zlepšit své podnikání online, se věnuje i TENTO velmi zajímavý článek.

Definice SEO

Search Engine Optimization v informatice označuje metodiku upravování či vytváření webových stránek tak, aby jejich obsah i forma byly co nejvíce indexovatelné (čitelné pro vyhledávače) a byly kladně hodnoceny algoritmy vyhledávačů. Další základní informace o SEO jsou také TADY.

Další definice SEO

SEO je soubor procesů a aktivit, které vedou k vyšší návštěvnosti a také konverzi. Tato práce by ideálně nikdy neměla přestat, protože je vždy kam se posouvat a přesně toho si je vědoma i konkurence, která nezahálí. Cílem je maximalizovat šance na nalezení a navštívení cílové stránky a uskutečnění požadované akce (např. nákupu). Je to jakási schopnost přesvědčit vyhledávač svým webem a jeho oblibou o tom, že mám nejlepší odpovědi na otázky uživatelů, kteří hledají odpověď.

Cíl SEO

SEO si může za cíl zvolit různé typy hledání (informační nebo komerční), jakož i obrázků, videí, akademických informací, lokálních hledání či novinek. SEO je nástroj užívaný v online marketingu, tudíž nemá jednoznačně definovaný cíl. Na cílovou skupinu se lze pomocí SEO zaměřit mnoha relevantními způsoby.

Příklady užití SEO

Prioritou je přivádění cílové skupiny na danou stránku a minimalizace míry jejich předčasného odchodu.

Nedílnou součástí SEO je tzv. linkbuilding (budování zpětných odkazů), do kterého spadají například PR články nebo odkazy na fórech a diskusních webech. Díky tomu vodíte na web lidi nejen pomocí dobrých pozic v organickém vyhledávání, ale také pomocí odkazů na jiných tematicky relevantních webech.

Local SEO

Díky SEO lze velmi přesně zacílit na vaše skutečné, potenciální publikum. Ptáte se jak? Hlavním nástrojem jsou v tomto případě klíčová slova neboli dotazy, kterými lidé hledají informace, data, zboží a služby.

Správné nastavení klíčových slov doplněných o lokalitu (nebo klidně i specifický atribut) je „klíčové“. Na prvním místě stojí vždy relevance a nikoli objem vyhledávání. Pro jaká klíčová slova nastavit web a se kterými budovat pozice by se mělo podřizovat čistě tomu, co, jak, komu a kde nabízíte.

LivingHome on Facebook

Nejnovější příběhy