- Reklama -magazín

Zemní a výkopové práce při stavbě domu

Mohlo by Vás zajímat

info@press-media.cz
info@press-media.cz
info@press-media.cz

Na samotném začátku stavby domu se setkáme s povinností realizace zemních a výkopových prací. Jak probíhají první práce, které jsou v rámci stavby domu potřeba? Víte, kdy nastupuje první těžká technika na pozemek? 

Kdy se s pracemi začíná?

Ještě, než se dostaví pracovník firmy s bagrem a bude se starat o vyhloubení základových spárů nepodsklepeného domu, nebo o provedení jámy pro podsklepený dům, je nutné mít příslušné dokumenty. Těmi jsou geologický průzkum pojednávající o stavu podloží, a také potřebný projekt budoucí stavby. Pokud se na pozemku vyskytuje radon, je potřeba stanovit radonový index a následně určit způsob, jakým proti němu bude stavba izolována. Až poté přijíždí technika.

První terénní práce

Poté, co geodet vyznačí stavební body, se přechází ke skrývce ornice. Zde je odstraněna svrchní vrstva zeminy a je uložena tak, jak stanovuje projekt. Hlušina, která bude vyhloubena ze základové spáry, bude uložena na jiném místě. Právě hlušina se ukládá blíže stavbě, protože je s ní dále pracováno. Bude použita při zahrnování nadezděných základů, ale také pro výplň a zhutnění podkladu pod základovou deskou.

Materiálu je mnohem více

Lidé bývají často překvapeni. Sice je v projektu uvedeno množství objemu zeminy, ale její skutečné množství během výkopových pracích je ještě vyšší. Je to dáno faktem, že vykopaná hlušina má větší hustotu, jelikož je stlačená. Je proto počítat s dostatečným místem pro uložení celkové kubatury zeminy.

Základová spára se poté hloubí od libovolného místa. Záleží na okolním terénu, a také na použité mechanizaci – tyto faktory nejvíce ovlivňují rychlost prací. K hloubení základů jsou někdy použity stroje, které sice nezničí okolní ornici, ale práce s nimi jsou časově náročnější. Existuje možnost volby, zda lidé dávají přednost těžké nebo lehčí technice.

Nezapomeňte, že na žádné výkopové práce se často nevztahují žádné dotace, proto často stačí jeden bagrista s pomocníkem a ukázat projekt, podle které se realizovat.

LivingHome on Facebook

Nejnovější příběhy