home Bydlení, Investování, Reality Chystáte se pronajímat vaší nemovitost? Buďte obezřetní!

Chystáte se pronajímat vaší nemovitost? Buďte obezřetní!

Zdědili jste byt po babičce či jste se odstěhovali do nového domu a plánujte původní byt pronajímat? Nepodceňte situaci a poraďte se s odborníkem při sepisování nájemní smlouvy. Od začátku roku 2014 nastaly změny ve vztahu mezi majitelem a nájemníkem díky novému občanskému zákoníku, který vešel v platnost. Ten poskytuje mnohem více výhod a potažmo i práv právě nájemcům a ti by toho mohli snadno zneužít.

Pokud například nájemník žije v bytě tři a více let v dobré víře, že má smlouvu uzavřenou, je platná, i když na papíře chybí. Chcete-li si tedy být jistí, že nájemní smlouva bude platná od určitého data do určitého data, myslete na tuto tříletou lhůtu a platnost smlouvy jí přizpůsobte hned na začátku. A učiňte tak i s každým jejím dalším prodloužením.

 

Nájemník je sice stále povinen nahlásit majiteli změny počtu osob, které byt obývají, nemusí ale poskytnout jejich jména a další osobní údaje. Majiteli tím tedy víceméně znemožní, aby zjistil, zda se nájemci narodilo dítě, oženil se, nebo část bytu pronajímá nějaké další osobě. A to, dle zákoníku skutečně může, pokud tedy sám v bytě nadále bydlí a majitele o tom nemusí vůbec informovat. Není-li to v nájemní smlouvě výslovně zakázáno.

Rovněž je možné, aby nájemce v pronajatém bytě podnikal aniž by k tomu měl souhlas majitele bytu. Pokud ovšem tato činnost nebude pro byt zvýšeným zatížením. Ani pro chov domácích zvířat (i ve větším počtu) není souhlas pronajímatele zapotřebí. Paragraf tuto situaci stroze omezuje formulací, že tím nesmí pronajímateli nebo jiným obyvatelům domu způsobit nepřiměřené obtíže.

Zařídit si v pronajatém bytě trvalé bydliště není také problém, úplně postačí zajít na konkrétní Úřad městské části a zde předložit nájemní smlouvu a nechat si změnu bydliště zanést do nového občanského průkazu. Majiteli bytu úřad tuto změnu nenahlásí. Dozví-li se, že v jeho bytě trvalé bydliště nájemce má, může ho z něj odhlásit. Ideálním řešením je, zakázat nájemci se k trvalému pobytu v bytě přihlásit v nájemní smlouvě a tím předejít možným problémům s exekutory apod.

LivingHome on Facebook
  • 4
    Shares

One thought on “Chystáte se pronajímat vaší nemovitost? Buďte obezřetní!

Napsat komentář