home Stavba Kolik stojí demoliční práce?

Kolik stojí demoliční práce?

Demolice či demoliční práce nejsou něco, za co bychom utráceli doslova denně. Naopak to jsou spíše mimořádné výdaje, které nastanou, když například koupíme pozemek s trouchnivějícím domem, na jehož místě chceme vybudovat zbrusu novou vilu, která bude nejlepším domovem, nebo demoliční práce využijeme ve chvíli, kdy zdědíme starý dům, jenž má špatné základy, ještě horší dispoziční řešení a který má navíc šílené elektrické rozvody. 

Jak jsme zmínili, demoliční práce opravdu nejsou něco, do čeho bychom se pouštěli dnes a denně. Jedná se tedy o mimořádné výdaje. Demolice však není tak extrémně nákladná, jak se lidé domnívají. Prozraďme si, kolik stojí a co si vůbec pod pojmem “demolice” vlastně představit. 

Co je to demolice?

Nejdříve se seznamme s pojmem demolice. Pokud mluvíme o demolici, hovoříme o komplexním zbourání objektu, a to buď mechanizací, nebo postupným rozebráním. Aby mohlo k demoličním pracím vůbec dojít, musíme mít demoliční výměr, což je úřední dokument povolující legální zbourání stavby. Vydává se na obecním nebo stavebním úřadu, je posléze potřebný i k tomu, aby došlo k výmazu objektu z katastru nemovitostí. Potřebný je také projekt k demolici, který vypracuje firma KT – Ekologické domy, s. r. o., která se zaměřuje obecně na demoliční práce. 

V rámci demolice dojde nejen k odstranění dané budovy nebo nemovitosti, ale také dojde k odstranění veškerého demoličního odpadu a k odvozu suti. Sice mohou i jednotliví občané suť odvézt do sběrného dvoru, ovšem zde je množství přineseného odpadu limitováno. Nemůžete tedy přinést tolik, kolik byste chtěli. 

Kolik stojí demoliční práce?

Cena demoličních prací je velice individuální a odvíjí se od ceníku a zaměření demolice. Každá firma má ceny stanovené trochu jinak. Nicméně je třeba si uvědomit, že se platí nejen demolice, ale také vypracování demoličního projektu či odvoz suti. Zatímco cena zpracování projektu k demolici startuje na osmi tisících korunách, cena odvozu suti se odvíjí dle skládkovného, vzdálenosti na skládku nebo od typu a množství odvážené suti. Je rozdíl odvoz v rámci města Brna nebo odvoz 30km za město.

LivingHome on Facebook

info@press-media.cz

info@press-media.cz

Napsat komentář