- Reklama -magazín

Pojištění hypotéky. Výhodné a efektivní řešení

Mohlo by Vás zajímat

info@press-media.cz
info@press-media.cz
info@press-media.cz

Hypotéka neboli hypoteční úvěr je řešením pro získání vlastního bydlení. Avšak nejen pro koupi nemovitosti lze využít hypotéku. K hypotéce lze využít i pojištění. Jaké druhy pojištění jsou k dispozici? Jaké jsou podmínky pro získání pojištění? Kdy je pojištění hypotéky takřka nezbytností?

Hypotéka neboli dlouhodobý úvěr

Hypotéka je zajištěna zástavním právem k nemovitosti. Využít hypotečního úvěru lze účelově, tj. na investici do nemovitosti, pořízení domu, rekonstrukci apod. Druhou variantou je využití hypotéky neúčelově, tj. investice finančních prostředků na jakýkoliv účel bez nutnosti prokázání výdajů finanční společnosti. Hypotéka může být poskytnuta bankovní i nebankovní společností.

Nabídka hypotečních úvěrů je však mnohem obsáhlejší, neboť kromě klasické a americké hypotéky jsou i jiné alternativy hypotečního úvěru. Nicméně nabídky od jednotlivých finančních subjektů se liší na základě konkrétní společnosti a dále i úrokovými sazbami. Velmi často se lze shledat společně s nabídkou hypotečního úvěru i s možností pojištění.

Pojištění hypotéky aneb o co se jedná?

Hypotéka je dlouhodobým závazkem, mnohdy se jedná o řádově několik desítek let. Během této doby mohou nastat situace a jisté okolnosti, kdy klient nebude z jakéhokoliv důvodu schopen splácet. Rovněž mezi potenciální riziko náleží úmrtí dlužníka a pozůstalí, tj. rodina, nebude schopna hypotéku splácet. Proti těmto událostem vás chrání pojištění hypotéky.

Je možnost si vybrat z nabídky úvěrového i životního pojištění jakékoliv pojišťovny. Nicméně mnohdy i finanční instituce automaticky nabízí sjednání pojištění při zpracování hypotéky. V tomto případě lze získat i jisté výhody. Oproti tomu některé bankovní společnosti k hypotečnímu úvěru sjednání pojištění vyžadují. Lze se s tím shledat jako s podmínkou pro poskytnutí hypotéky.

Životní pojištění – nejen záruka nižšího úroku

Podstatné je vědět, že životní pojištění nemá sloužit primárně coby zajištění úvěru vůči finanční společnosti. Účelem životního pojištění je zajistit pozůstalé pro různé případy, jako je například i smrt živitele rodiny apod. Pokud se nejedná o jedince, na jehož příjmu není nikdo závislý, není v tomto případě životní pojištění nezbytností.

Banky však někdy životní pojištění vyžadují. Jedná se zejména o případy, kdy žadatel splní podmínky pro získání hypotečního úvěru s menšími obtížemi, tj. slabší bonita či vyšší věk žadatele, nebo je zkrátka pojištění bankou požadováno coby standard k hypotéce. Některé instituce nabízejí ke sjednanému životnímu pojištění nižší úrokovou sazbu.

Životní pojištění sjednané k hypotéce je i jistým důvodem při vyjednávání výše úrokové sazby. Tímto lze efektivně docílit nižšího úroku. Výhodnější je v mnoha případech uzavření životního pojištění před podáním žádosti o hypoteční úvěr. Důvod je prostý, neboť kalkulace výše pojistky se odvíjí předně od zdravotního stavu a věku klienta. Jestliže požádáte o hypotéku po čtyřicátém roce věku, lze se shledat s konstatováním, že budete pro pojišťovnu nepojistitelní.

Pojištění hypotéky aneb jakou pojistku vybrat?

V portfoliu pojišťoven se lze seznámit hned s několika druhy životních pojistek. Nejčastěji volenou variantou je rizikové životní pojištění, tj. krytí potenciálního úmrtí. Mezi další a zcela obvyklé náleží kapitálové a investiční pojištění.

V případě kapitálové životní pojistky se jedná o kombinaci pojištění se spořením. Kromě pokrytí běžného rizika zaručuje i vyplácení jistého obnosu v důchodovém věku. Ohledně zhodnocení investované finanční částky je zaručeno tzv. technickou úrokovou mírou.

Především v podnikatelské oblasti je častá a výhodná investiční životní pojistka. Na rozdíl od kapitálového pojištění je reálná změna investovaných prostředků ze strany klienta, tj. rezervotvornou část pojistky lze adaptovat dle svých aktuálních podmínek a možností. Životní pojistku je možno rozšířit o pojištění neschopnosti splácet. Od rozsahu pojistky se odvíjí i výše pojistného.

Jaké je zabezpečení v případě pojištění schopnosti splácet?

Produkt, při jehož sjednání lze rovněž využít nabídky výhodnější úrokové sazby při hypotéce. Tento typ pojištění nemůže být ze strany finanční instituce vyžadován, ale často je nabízen a doporučován. Zní jako lákavá nabídka v případě, že se dostanete do obtížnější životní situace a nebudete moci splácet. Avšak! Za tíživou životní situaci je považována ztráta zaměstnání, dlouhodobá neschopnost apod. Nicméně dlouhodobou nemoc je nutno pojišťovně prokázat a garanční lhůta obvykle trvá dva až čtyři měsíce. Až po této době bude ze strany pojišťovny plněna pojistka a úvěr za vás splácen.

Životní pojištění je nezbytné pouze…

Ze strany finanční instituce jsou pouze dva případy, kdy může být striktně požadováno sjednání životního pojištění. Prvním případem je, jestliže se jedná o hypoteční úvěr s odloženou splátkou jistiny. V tomto případě se splácí po určitou dobu jen úroky a jistina je neměnná. Současně je však na jiném produktu tvořena rezerva pro předčasné splacení. Tímto rezervotvorným produktem je zpravidla pojištění, jež je poté nezbytnou součástí hypotéky. Druhým důvodem je rizikový klient či hypotéka.

Závěrem

Pojistit je možné také nemovitost pro případ živelní pohromy, krádeže či vandalismu. V případě sjednání pojištění s hypotečním úvěrem lze i v tomto případě získat jisté výhody.

LivingHome on Facebook

Nejnovější příběhy